Služba Cena
Předladění 250 Kč
Ladění 440Hz 700 Kč
Ladění na koncert 850 Kč
Asistence při koncertech 200 Kč/hod.
Příplatek za sladění dvou nástrojů 450 Kč
Intonace 1 200 Kč  2 400 Kč
Čištění pianina 150 Kč
Čištění křídla 480 Kč
Regulace pianinové mechaniky 1 400 Kč
Regulace křídlové mechaniky 3 400 Kč
Posudky celkového stavu nástroje 300 Kč (+ cestovní výlohy)
Vypracování znaleckého posudku
Písmenou formou 650 Kč
Stěhování
Stěhování pianina 3 400 Kč
Stěhování křídla 4 800 Kč
Vzhledem k tomu, že starší nástroje mohou být více či méně poškozené nelze cenu oprav nebo ladění stanovit zcela přesně. Proto cenu stanovujeme smluvně na základě prohlídky nástroje.